Renata Špačková spoluautorka projektu hovorotom.sk

Renata Špačková spoluautorka projektu hovorotom.sk

Niekedy je jednoduchšie hovoriť o ťažkých veciach s niekým, koho nepoznáte. Alebo jednoducho už viete,že potrebujete odbornú pomoc. Preto „ Hovor o tom“.

Nechceš – nemôžeš – hanbíš sa – je ti trápne hovoriťo svojom probléme? Trápi ťa strata partnera a upadáš do stavov hlbokej dennodennej depresie?! Si sám a máš pocit totálnej beznádeje?! Nedokážeš sa zbaviť zlozvykov spojených s alkoholom či drogami?! Stretávaš sa s problémom týrania? Nefunguje ti to po sexuálnej stránke?! A možno existuje ešte omnoho viac problémov, o ktorých sa nevieš podeliť s nikým anedokážeš nájsť spôsob ako ich vyriešiť.
Internetový portál Hovor o tom ti bude vedieť určite pomôcť.
Možno ti problém vyrieši, možno ti dokáže uvoľniť duševnú tenziu, možno nájdeš svojestratené „ja“.Možno ti ukáže cestu ako ďalej a možno sa ti len tak uľaví , keď sa so svojím problé-mom podelíš s ostatnými.
Zachovaná anonymita, absolútne voľný priestor na komunikáciu,poskytované erudované riešenia a nový život – to je Hovor o tom.

 

SME TEAM: NÁJDI SA A PRIDAJ SA DO TEAMU

Športovanie a pohybové aktivity sú jedinečným a optimálnym východiskom pri riešení alebo vyriešení tvojich problémov, s ktorými si sa obrátil na svojich konzultantov alebo ostatných účastníkov nášho portálu.Primerane trénovaný človek lepšie a ľahšie odoláva tlaku, znáša rôzne záťažové situácie , je pripravený zvládnuť stresory súčasného života. Pravidelné cvičenie je najúčinnejší prostriedok prevencie a liečby viacerých telesných a duševných ochorení , o ktorých si hovoríme na našom portáli.Ku bežným a tradičným pohybovým aktivitám , ktoré ti dokážu zlepšiť kvalitu telesného a hlavne duševného zdravia patria – chôdza , jogging , plávanie , loptové hry ( tenis , volejbal , futbal ) a samozrejme všetky zimné športy. Kráľom medzi telesnými aktivitami , ktoré ťa dokážu zbaviť tvojho problému (alebo určite otupia hroty jeho negatívneho dopadu na teba ) , je v súčasnosti bez akýchkoľvek pochybností – tréning so záťažou alebo, ak chceš , fitnes tréning

s nasledovnými benefitmi :

– lepšia kvalita svalovej hmoty / kvalitnejší sexuálny život
– aktívne využívanie voľného času / životná energia / minimalizácia rizika závislostí
– zvyšovanie sebavedomia a vyššia sebadôvera / nižší potenciál pre týranie a šikanu
– výkonnejšia srdcovocievna činnosť / prekrvený mozog / kontrola nad stresom a depresiami

Tvoj internetový portál www.smeteam.hovorotom.sk ti ponúka možnosť začleniť sa a pridať sa do tebe blízkemu teamu- skupiny účastníkov nášho portálu.

Po vyplnení formulára / dotazníka budeš začlenený do svojho teamu , členovia ktorého si budú z hľadiska obsahovej skladby teamu najviac blízki.V rámci svojho teamu si môžete vymieňať svoje postrehy , skúsenosti , názory , rady či len prosté výpovede o tom , ako žijete , ako sa vám darí , ako na tom momentálne ste.Od nás vám ( teamom ) budú poskytované rady o tom ako si nájsť zdravý spôsob života , ako cvičiť a čo cvičiť v rámci pohybu a fitnes aktivít , doporučíme vám podľa možností kvalifikovaných inštruktorov fitnes , poradíme vám pri správnom stravovaní a voľbe rôznych doplnkov stravy , pokúsime sa zmenou vášho telesného a duševného zdravia nájsť nové pozitívne životné hodnoty a nakoniec hádam taká čerešnička na torte.

Zoznámte sa, oslovte, vyvoľte si svojho blízkeho partnera, vymieňajte si svoje dojmy, pocity či fotky, ktoré budú zachycovať vašu zmenu a smerovanie!

Prostredníctvom vzájomnej motivačnej súťaže medzi vami v teame spolu vyhodnotíme toho resp. tých , ktorým sa najviac podarí zmeniť svoj telesný a hlavne duševný imidž.