PhDr. Katarína Hatráková konzultantka pre oblasti "Duševná rovnováha a psychohygiena" a "Sexuálne problémy"Štúdium psychológie ukončila v roku 1998 na Trnavskej univerzite, kde v roku 2003 obhájila aj rigoróznu prácu. Pracovala v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni, kde sa venovala problémom detí a mládeže.Pôsobila aj ako poradenský psychológ na bratislavských gymnáziách. Neskôr sa na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny venovala problematike manželských poradní a právnej ochrane detí.
Dr. Katarína Hatráková absolvovala a úspešne vo svojej praxi  aplikuje psychoterapeutickú metodiku podľa Virginie Satirovej a Individuálnu psychológiu podľa Alfreda Adlera ako i Logoterapeutický výcvik Viktora Frankla. Spolupracuje s manželskou poradňou v Bratislave, kde sa venuje párovému i individuálnemu poradenstvu a psychoterapii.

V rámci portálu –Hovor o tom– ponúkané poradenstvo , služby a konzultácie v oblastiach resp. otázkach , ktoré sa dotýkajú kategórie Duševná rovnováha a psychohygiena, Sexuálne problémy