Mgr. Viera Lukáčová konzultantka pre oblasť "Týranie a šikana"Absolvovala UK v Bratislave odbor Sociálna práca so zameraním na psychologické poradenstvo. Diplomovú prácu úspešne obhájila na tému domáce týranie.
Spolupracovala s Alianciou žien Slovenska,
ktorá rieši problematiku týraných žien.
Je frekventantkou štúdia ONE BRAIN
a je členkou Mensa Slovensko.

V rámci portálu –Hovor o tom– ponúkané poradenstvo , služby a konzultácie v oblastiach resp. otázkach , ktoré sa dotýkajú kategórieTýranie a šikana